Ansvar-kompetens-Kontroll
Team LGG EnElektriker
Välkommen!

Primary Screenshot Secondary Screenshot

Våra tjänster

Från idé till driftsöverlämning! Verksamheten LGG EnElektriker AB har som målbild att alltid uppfylla 100% nöjdkundgaranti i de ärenden vi åtar oss.

Fråga oss, vi är bra på EL. Tillsammans kopplar vi rätt från start.

 • Entreprenader

  LGG EnElektriker AB utför de flesta uppdrag inom El-Entreprenader, Högspänning-Lågspänning, energianläggningar, laddsystem fråga oss hur vi kan hjälpa er!

 • Elmaterial

  LGG EnElektriker Levererar proffsprodukter som håller vad vi lovar, fråga oss hur ni kan välja rätt material till rätt funktion med önskad design.

  VAD-VARFÖR-HUR

 • Service-Drift & Underhåll

  LGG EnElektriker AB utför de flesta uppdrag inom Service-drift & underhåll, med vårt nya verktyg EnElektriker-Digital Eltjänst ökar vi vår service nivå till en ny dimension, fråga oss hur vi kan hjälpa er!

Till En Ny Dimension

Verksamheten LGG EnElektriker AB ingår i organisationen Member of LGG. Vår erfarenhet blir er trygghet, tydligt enkelt och funktionellt. Fråga oss hur vi skulle kunna vara behjälpliga i att säkerställa just ert intresse med våra tjänsteleveranser. Vi håller vad vi lovar med en transparent affärsmodell som vi vet gör skillnad. 

Vår affärsmodell skapar hållbar affärsnytta!

Member of lgg startade som ett utvecklingsprojekt 2012 med vison om att skapa en skalbar affärsmodell som skulle kunna implementeras i olika affärsverksamheter. Under 2016 började vi prova modellen i skarpa ärenden. Efter ett antal riktningsförändringar i skarpa pilotprojekt med accepterade utfall, har vi nu ett vad vi tycker hållbart koncept. EnElektriker leder strömmen, effekten blir hållbara investeringar i er fastighet. 

VI KOPPLAR RÄTT FRÅN START!

Förtydligande är att vi skall säkerställa och verifiera ert önskemål även kommunikationsmässigt innan-under och efter vårt ärende. Lyckas vi uppfylla era förväntningar och ibland överträffa dessa, så har vi även uppfyllt vårt kvalitétsmål  100%KNI  Enkelt & Tydligt med transparent affärsmodell. 

ANSVAR-KOMPETENS-KONTROLL

För att inte trötta ut er med en massa text från vår kvalitétsstyrning  med processer och flöden, lagar och regelverk från ax till limpa och hur det fungerar för att ni som kund alltid skall få................................................................ Så skrollar vi ner till den viktigaste punkten som vi vet gör skillnad...........  

VI HÅLLER VAD VI LOVAR.

HUR vi gör det, tror vi ni som kund inte är speciellt intresserade av, utfallet skall bli som ni har förväntat er, leverans i rätt tid, på rätt plats med önskad funktion & design till rätt pris. Det är till slut ändock ni som kund som avgör om vi lyckas uppfylla era förväntningar............. Är ni belåten, säg det till dem ni känner, om ni mot förmodan inte blir belåtna så är det ett SKALLKRAV att ni kontaktar oss, så skall vi se till att ni till slut blir 100% nöjda, då kan vi även i fortsättningen säga att vi håller vad vi lovar Vårt mål  100% KNI.  Kvalité är inte dyrare, med det krävs då från oss en tydlighet i att vi kopplar rätt från start efter er önskan. Vi anser att med rätt nomenklatur och förståelse i vad ni som kund vill uppnå i ert projekt, är den absolut viktigaste kvalitéts punkten som skall säkerställas och verifieras, det är hållbar kvalité. Tillsammans kopplar vi rätt från start. Er önskan blir vårt Projekt & effektmål i varje ärende vi åtar oss. Tack för er tid. 

Våra allmäna principer

Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. LGG affärsmodell bygger på tillit-engagemang-nyskapande och delaktighet. "Till-En-Ny-Dimension". Kvalitet ska genomsyra allt vi gör och kopplas mot vår hållbarhetsplan. Det vi kan påverka för ett bättre samhälle förändrar inte världen, men vi kan påverka våra val med att kvalitetssäkra det vi råder över.   

V4B

Value for Business. Customer-Society-Internal.  Vi skall alltid säkerställa mervärdet från ord till handling med en tydlig koppling till slutprodukt.

Relationer till medarbetare, Kollegor, Partner

Vi vill göra skillnad med en hållbar modell! Enkelt och tydligt som säkerställer interna och externa intressen i våra projekt. Förankra varje individs inre drivkraft med den yttre målbilden. Tydlig koppling till den enskildes delaktighet skapar långsiktiga och hållbara mervärden. Vi skall lära av varandra, leda vår egen och lagets utveckling för en gemensam framgång.

Förhållningssätt på marknaden

Enkelt-Tydligt med en transparent affärsmodell. Se affärsnyttan med att sätta människan i centrum som skapar hållbarhet i längden. Back to Basic. LGG skall göra skillnad med att leda innovativ kvalitetsutveckling ”Till en ny dimension”. Kvalitet är inte bestående utan behöver alltid uppdateras, alltid ligga i framkant med innovativa lösningar för en ständig utveckling. LGG member skall bli bäst på att leda och leverera funktionell kvalitetsutveckling. Vi håller vad vi lovar hela vägen från ord till handling. Enkla repetitiva utbildningsmetodiker i våra processer pågår ständig, alla involverade intressenter skall ha en tydlighet i sin unika leverans.

Hållbarhetsplan

Hållbarhetsarbetet i Member of lgg grundar sig i de 17 globala hållbarhetsmålen med de 169 tillhörande delmålen. Hållbarhetsplanen, innehållande kvalitets-, arbetsmiljö-, miljö- och CSR-plan ska utarbetas i linje med dessa mål och innehålla tydliga mål för lgg verksamheter.

Hur vi uppfyller vad vi lovar!

Identifiering-Strukturering-Värdering-Uppföljning i planprocessen på projekt och verksamhetsnivå.
1.Policy
2.Mål
3.Delmål
4.Handlingsplan
5.Kontrollplaner
6.Checklistor-Egenkontroller
7.Uppföljning-Erfarenhetsåterföring, repetera om och om igen tills målbilden är uppfylld.

VISION

Member of LGG skall göra skillnad med att leda innovativ  kvalitetsutveckling "till en ny dimension". Bli bäst på att leda och leverera funktionell kvalitetsutveckling, hållbar affärsnytta med en transparent affärsmodell som håller vad den lovar. 

MISSION

Förankra varje individs inre drivkraft med den yttre målbilden i de projekt vi får möjlighet att medverka i. Tydlig koppling  till den enskildes emotionella delaktighet skapar hållbar affärsnytta.

Information om bolaget

0

El-Tjänster sedan 1984

0

LGG registrerat 2012

0

Soliditet

LGG EnElektriker AB

Member Photo

Jörgen Lagerlund

Projektledare

010-20 705 65
office@lggstockholm.se